14 Aralık 2012 Cuma

Düşünmek Nedir?


Bilgi:
1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat
2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf
4. (felsefe) Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler
5. Bilim "Doğa Bilgisi"
6. (bilişim) Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam

Mantık:
1. (isim) Doğru düşünme sanatı ve bilimi
2. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi
3. (felsefe) Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

Akıl:
1. (isim) Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
2. Öğüt, salık verilen yol
3. Düşünce, kanı
4. (ruh bilimi) Bellek

Düşünmek:
1. -i Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
2. -de Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek
3. nsz Zihniyle arayıp bulmak
4. Bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak
5. Akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek
6. Tasarlamak
7. nsz Tasalanmak, kaygılanmak
8. nsz Farz etmek

Kaynak: www.tdk.gov.tr

Kulağımız işitme eylemini yerine getiren organımızdır. Aklımız da düşünme eylemini yerine getiren organımız... Yukarıda Türk Dil Kurumunun bilgi, mantık, akıl ve düşünmek için uygun gördüğü anlamları aktardım...

Bu yazı ile amacım "düşünmek" kelimesinin anlamını birazcık daha derinden sorgulamak. Günümüzde bu kelimenin oldukça yanlış kullanımına şahit oluyorum.

Düşünmek, eldeki bilgileri mantık kuralları ile analiz ederek bir sonuca varmaktır. Biraz açalım hemen. Öncelikle düşünebilmek için elimizde bilgi olmalı. Hayallerimiz, zanlarımız üzerine yapacağımız muhakeme düşünme olarak kabul edilemez (ben kabul ederim diyebilirsiniz ama bu kelimenin anlamını bozmanız demektir.) İkinci olarak mantık bilmeli ve mantık kurallarını kullanarak bilgiyi işlemeniz, analiz etmeniz gerekmekte. Tabi tüm bunlar akıl ile yapılacak şeyler...

Eğer elinizdeki bilgi değişmiyorsa, kaç defa düşünürseniz düşünün hep aynı sonuca varırsınız. Çünkü bir bilim olarak mantığın kuralları bellidir. Bilgi değişmediği halde ulaşılan sonucun değişmesi güzel bir sağlamadır. Bu düşünmediğinizi, başka bir eylemi düşünmek olarak isimlendirdiğinizi gösterir.

Çoğu insan hayal kurup bunu düşünmek olarak isimlendiriyor. Bir kısmı vehminden gelen fiştikleme ile ulaştığı zanlarının düşünme olduğunu kabulleniyor.

Eğer aklınız, bilginiz veya mantığınız yoksa düşünemezsiniz. Yapacağınız eylem her ne olursa olsun asla düşünmek olmayacaktır...